بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

کیفی ترین فایل بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران برای دانش پژوهان تدارک شده شامل هوش;هوش یجانی;دانش هیجانی;وابستگی;اعتیاد اینترنتی;فیسبوک;دانش آموزان ;اجتماعی شدن

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

 

نظر دهید

      پاسخ دهید