بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

کیفی ترین فایل بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ برای دانش پژوهان تدارک شده شامل نانولوله ی کربنی;ترانزیستور اثر میدانی;مدل ثابت نیرو ;تحرک پذیری الکترون

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی خواص الکتریکی نانولوله های کربنی زیگزاگ

 

نظر دهید

      پاسخ دهید