بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

کیفی ترین فایل بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR برای دانش پژوهان تدارک شده شامل روابط ژنتیکی; ارقام ; پایه‌های سیب;نشانگر مولکولی SSR

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی روابط ژنتیکی ارقام و پایه‌های سیب با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

 

نظر دهید

      پاسخ دهید