بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها

بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها

کیفی ترین فایل بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها برای دانش پژوهان تدارک شده شامل سیستم‌های چند عامله ; تئوری بازی‌ها;سیستم عامل;عامل;هوش مصنوعی;هوش مصنوعی توزیع شده

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها

 

نظر دهید

      پاسخ دهید