دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه برای دانش پژوهان تدارک شده شامل دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه ;تخصیص هزینه (Cost Assignment ) و تسهیم هزینه (Cost Allocation);هزینه مواد مستقیم (Direct Material) و غیرمستقیم (Indirect Material);هزینه دستمزد مستقیم و غیرمستقیم;سایر هزینه های غیر مستقیم;محرکهای هزینه و رفتار هزینه ;چهار نوع محرک هزینه;محرک هزینه مبتنی برفعالیت; محرک هزینه مبتنی برحجم

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم اصلی مدیریت هزینه

 

نظر دهید

      پاسخ دهید