دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار

دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار برای دانش پژوهان تدارک شده شامل دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری درك و سازگاری با محیط كار;ادراك و یاد گیری;اسناد (Attribution);استنباط تطبیقی (Correspondent inferences);اسناد سببی در مسئولیت;تئوری کلی در اسناد سببی;خطاهای ادراكی;كلیشه سازی;فایق آمدن بر خطاهای ادراك اجتماعی;ادراك دیگران كاربرد های سازمانی;یاد گیری سازگاری با جهان اطراف;اشكال یاد گیری;یاد گیری شرطی

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ادارك و یاد گیری: درك و سازگاری با محیط كار

 

نظر دهید

      پاسخ دهید