دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی) برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی);تعاریف ، مفاهیم و هدف ارزشیابی عملکرد کارکنان ;معیارهای ارزشیابی;ارزشیابی عینی و ارزشیابی ذهنی ;انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان ;چه کسانی باید ارزشیابی کنند ؟;روشها و فنون ارزشیابی عملکرد کارکنان ;رتبه بندی;درجه بندی ;مقیاسهای گرافیکی ;بررسی نامه چک

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت ارزشیابی عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی ابطحی)

 

نظر دهید

      پاسخ دهید