دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی قدیم و جدید;مفهوم نهاد;انواع نهادها;كاركردهای نهادهای اجتماعی;كاركردهای نهادهای خانوادگی;كاركردهای نهادهای حكومتی;كاركردهای نهادهای مذهبی;كاركردهای نهادهای اقتصادی ;كاركردهای نهادهای آموزشی;ویژگیهای نهادها;كاركرد های اصلی نهادها;نظریه نهادینگی ساختار سازمانی سلزنیك;هم شكلی نهادی

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) نظریه نهادینگی

 

نظر دهید

      پاسخ دهید