دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی

دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی;عوامل تشکیل دهنده رفتار سازمانی;یادگیری;تعریف یادگیری;فرایند یادگیری;مکاتب یادگیری;نظریه شرطی سازی کلاسیکپاولف;نظریه شرطی سازی عاملاسکینر د;نظریه یادگیری اجتماعیبندورا ;انواع تقویت;تقویت مثبت ;تقویت منفی;تنبیه;خاموش سازی;مکتب شناختی یادگیری;کاربرد یادگیری در مدیریت رفتار سازمانی;نتیجه گیری

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت (اسلاید) یادگیری فردی

 

نظر دهید

      پاسخ دهید