دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن برای دانش پژوهان تدارک شده شامل دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن;مروری تاریخی بر تحولات تکنولوژی;انواع تکنولوژی;طبقه بندی بر اساس توانایی ها;طبقه بندی بر اساس مبداء تکنولوژی;طبقه بندی بر حسب پیچیدگی;طبقه بندی بر حسب کاربری – سرمایه بری;طبقه بندی بر حسب طول عمر;طبقه بندی بر حسب ماهیت تکنولوژی;مدیریت تکنولوژی;عوامل موثر بر خلق ثروت;انتقال تکنولوژی;انگیزه

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت در آمدی بر تکنولوژی و انواع آن

 

نظر دهید

      پاسخ دهید