دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان

دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان;دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان;نیازها در ارتباط با نوع رفتار انسان;تعریف نیاز ;انگیزش Motivation ;نظریه های انگیزیش;سلسله مراتب نیازها (مازلو);نظریه های X و Y (مک گریگور) ;نظریه انگیزه – بهداشت (هرزبرگ);انتظارات و توقعات اساسی;عوامل موثر در توقعات افراد

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت روشهای برخورد با کارکنان

 

نظر دهید

      پاسخ دهید