دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان ( فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت );مزایای آموزش;مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به عهده کیست؟;وظایف واحد آموزش اداره امور کارکنان;روشهای تعیین نیازهای آموزشی;نظریه های یادگیری;نظریه رفتاری;نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه رفتاری;نظریه یادگیری اجتماعی;نکات مهم در طراحی

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فرایند آموزش کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

 

نظر دهید

      پاسخ دهید