دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی(فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت);تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی;مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی;تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان؛;مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان؛;برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی(تقاضا برای نیرو با توجه به اهداف آتی);برآورد عرضه نیروی انسانی از منابع داخلی

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی (فصل چهارم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

 

نظر دهید

      پاسخ دهید