دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

کیفی ترین فایل دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) برای دانش پژوهان تدارک شده شامل پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد ( فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت );تفاوت میان حقوق و دستمزد;ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد;طراحی سیستم حقوق و دستمزد به عهده کیست؟;مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد;تجزیه و تحلیل شغل;شرح شغل; ارزشیابی شغل;بررسی نرخ حقوق و دستمزدهای متداول در صنعت; تعیین نرخ پرداخت; تعدیل و ترمیم سیستم

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

 

نظر دهید

      پاسخ دهید