سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS)

سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS)

کیفی ترین فایل سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) برای دانش پژوهان تدارک شده شامل سیستم های نانوالكترومكانیك ;NEMS;فرکانس ;ضریب کیفیت;عملکرد توان عملیاتی

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS)

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS)

 

نظر دهید

      پاسخ دهید