مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن

مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن

کیفی ترین فایل مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن برای دانش پژوهان تدارک شده شامل Liquefaction;Shear wave velocity;Kumluca

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

مقاله ژئوفیزیک 2013 ساینس دیرکت با ترجمه آن

 

نظر دهید

      پاسخ دهید