گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه

گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه

کیفی ترین فایل گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه برای دانش پژوهان تدارک شده شامل گزارش اکتشافی ; مخلوط کوهی اقبالیه;توپوگرافی;ؤئوموفولوژی;زمین شناسی

برای مشاهده قسمت های از فایل روی لینک زیر کلیک کنید

گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه

برای دانلود مستقیم فایل روی لینک زیر کلیک کنید

گزارش اکتشافی مربوط به مخلوط کوهی اقبالیه

 

نظر دهید

      پاسخ دهید