مطالعات موردی بازاریابی

Comments
میزان درآمد همکاری در فروش فایل – ppt word 0
پاورپوینت،مک دونالدموفق ترین فست فود جهانی که با استراتژی بازسازی برند خویش جهان را تسخیر کرد – ppt word 0
پاورپوینت،استراتژی بازاریابی و فروش در استارباکس ،محبوب ترین برند صنعت قهوه و کافی شاپ زنجیره ای جها – ppt word 0
پاورپوینت،تسلاموتورز خودروساز کوچکی که با پیشگامی درخودروهای الکتریکی جهان را تکان داد – ppt word 0
پاورپوینت.تحقیقات بازاریابی درکمپانی فولکس واگن بارویکرد مدیریت ارتباط با مشتریان جهانی – ppt word 0
پاورپوینت ،رازموفقیت واستراتژی بازاریابی کوکاکولا،دانشگاه رقابت درجهان – ppt word 0
پاورپوینت، تحلیل محیط بازاریابی و استراتژی فروش درشرکت توشیبا – ppt word 0
پاورپوینت، بازاریابی به سبک مرسدس بنزبارویکرد مدیریت آگاهانه نیازهای عاطفی مشتریان – ppt word 0
پاورپوینت ،بازاریابی به سبک ایکیابا رویکرد تحلیل بازارهای مصرف جهانی – ppt word 0
پاورپوینت”گردشگری کشاورزی و تاثیران درتوسعه کشاورزی و صنایع روستایی – ppt word 0